Bornholms Forvaltning A/S

Administration og rådgivning

Vi administrerer og rådgiver små og mellemstore erhvervsvirksomheder inden for alle erhvervsgrene. Lad os overtage økonomifunktionen så virksomheden kan frigøre ressourcer til sine primære opgaver. 

Opgaverne kan løses hos os eller hjemme i jeres virksomhed alt efter virksomhedens karakter og ønsker. 

Vi lægger vægt på at fungere som en konstruktiv sparringspartner for virksomheden. Vi tilbyder en personlig, kvalitetsbetonet og hurtig service, hvor virksomhedens og dens kunden er i centrum.

Vores virksomhed har mange års erfaring inden for fiskeri og ejendomsadministration, men varetager alle administrative opgaver. Betaling sker efter timeforbrug eller efter fast aftalte priser afhængig af opgavens karakter. 

Køb og salg af fiskefartøjer, kvoter m.m. 
Vi har indgået en samarbejdsaftale med N.B. Ferdinandsen & Sønner A/S, Gilleleje og forestår køb og salg af fiskefartøjer, kvoteandele m.m. 

Vi har et indgående kendskab til de nye regler med handel og bytte af kvote-andele m.m. til danske fiskefartøjer så kontakt os for en nærmere drøftelse.

Ejendomsforeningen Danmark
Når man vælger en ejendomsadministrator, der er organiseret i Ejendomsforeningen Danmark, får man en professionel og effektiv administration af sine ejendomme. 

Ejendomsforeningen Danmarks administratorer har alle tegnet en ansvarsforsikring, der mindst svarer til foreningens kollektive forsikring. Desuden skal alle administratorer leve op til foreningens etiske normer for ejendomsadministration.

Her finder du os

Adresse:
Liseruten 1, 3730 Nexø

Cvr nummer:
37858382

9 + 7 =

Hjemmeside er lavet af bo-we webbureau