Vores historie

Bornholms Forvaltning har siden 1969 drevet administrativ virksomhed på Bornholm. Vi har dygtige regnskabsuddannede medarbejdere, der er klar til at løse alle administrative opgaver for vores kunder. Vi råder over moderne IT-udstyr med alle relevante programmer, hvilket sæt-ter os i stand til at yde vor service på alle niveauer, herunder hjemtagelse og viderebearbejdning af kundens Edb-materiale. 

Vores primære opgaver er:

  • Administration af udlejningsejendomme og boligselskaber.
  • Styring af virksomhedens bogholderi, herunder bogføring, fakturering, løbende registrering af indbetalinger m.m.
  • Udarbejdelse af måneds- eller kvartalsbalancer.
  • Opgørelse af moms og energiafgifter.
  • Vikarassistance i forbindelse med ferie, orlov eller sygdom.
  • Udarbejdelse af anlægs- og driftsbudgetter.
  • Udarbejdelse af private selvangivelser