Vores historie

Bornholms Forvaltning har siden 1969 drevet administrativ virksomhed på Bornholm. I dag er vi 5 regnskabsuddannede medarbejdere, der er klar til at løse alle administrative opgaver for vores kunder. Vi råder over moderne IT-udstyr med alle relevante programmer, hvilket sæt-ter os i stand til at yde vor service på alle niveauer, herunder hjemtagelse og viderebearbejdning af kundens Edb-materiale. 

Vores primære opgaver er:

  • Administration af udlejningsejendomme og boligselskaber.
  • Forvaltning og administration af fiskefartøjer
  • Køb og salg af fiskefartøjer, fiskekvoter m.m.
  • Styring af virksomhedens bogholderi, herunder bogføring, fakturering, løbende registrering af indbetalinger m.m.
  • Udarbejdelse af måneds- eller kvartalsbalancer.
  • Opgørelse af moms og energiafgifter.
  • Vikarassistance i forbindelse med ferie, orlov eller sygdom.
  • Udarbejdelse af anlægs- og driftsbudgetter.
  • Udarbejdelse af private selvangivelser